Erhvervs Stress Rådgivning

Jane Holmstrup - certificeret stress rådgiver hos Matzau Erhvervspsykologer

Forebyg stress – i alles interesse !

 

Pas på dine medarbejdere
Lær dem at forebygge stress
Gør dem stress fri - resten af livet

Gør dine medarbejdere stress fri - resten af livet

Skab trivsel

Forebyg, afhjælp og håndtér stress

Det betaler sig!

 

Er der kolleger i virksomheden der:

 • Føler sig stresset?
 • Glemmer?
 • Ikke kan sove?
 • Frygter for deres helbred?
 • Er blevet fartblind?
 • Ønsker at overkomme deres stress?

Stress har store økonomiske konsekvenser for virksomheden

 • Når medarbejdere oplever at have lav energi, svigtende hukommelse, lav motivation eller koncentrationsbesvær påvirkes effektiviteten og produktiviteten.

 • Når medarbejdere sygemeldes på grund af stress, og der er fare for at resten af kollegaerne ruller med, fordi arbejdsmængden og presset typisk øges for de tilbageværende. Dét koster på bundlinjen.

 • En indsats mod stress er derfor både i medarbejdernes og i virksomhedens interesse. Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress - inden det eskalerer - er små i forhold til konsekvenserne - heriblandt langtidssygemeldinger, afskedigelser og opsigelser.

 • Alle har et ansvar for både at forebygge stress og afhjælpe stress, i tide. Det handler ikke kun om, at den enkelte medarbejder øger sin personlige trivsel – hele virksomheden skal trives.

Tag styringen på stressen i virksomheden

Du kan som leder gøre en forskel med en målrettet indsats.

Du kan være med i processen om at få din medarbejder tilbage i balance, hvis du vælger et forløb hos Jane Holmstrup.

Jeg tilbyder individuelle forløb for dine medarbejdere i samarbejde med virksomheden.

Sammen sikre vi at medarbejderen afklares, hjælpes og vender tilbage til arbejdspladsen.

”Slip fri” – et stresscoaching forløb til din medarbejder

For at sikre, at din medarbejder hurtigst muligt kan slippe af med stress, tilbyder jeg dette effektive forløb. Forløbet kommer hele vejen rundt og hjælper medarbejderen til at vinke endeligt farvel til stress.

Medarbejderen får klarhed og overskud til at genfinde balancen igen.

Rådgivningsforløbet foregår i trygge rammer og er naturligvis fortrolig.

I forløbet vil du gennemgå følgende faser:

Genskab balancen

Fokus på at genskabe din energibalance

Stress handler om overbelastning - af din krop og dit sind - og det er vigtigt at genskabe balance.

Gennem helt konkrete genveje og værktøjer reduceres dit stressniveau og dit overskud vil langsomt vende tilbage.

Du lærer at mærke dine stresssymptomer og lærer at genskabe kontakten mellem hoved og krop.

Få kontakt til dig selv

Lær at håndtere årsagerne til din stress

Derudover fokus på at genopbygge kontakten til dig selv og på værdiafklaring i forhold til, om du lever det liv, du ønsker.

Når vi ikke lever efter vores værdier og behov, opstår der ofte stress.

Via forskellige teknikker finder vi frem til din personlige livsvej, som sikrer dig en hverdag fri for stress.

Bliv stress fri 

- og forbliv stress fri

Fokus på handlinger der kan understøtte din personlige livsvej og fastholde et liv uden stress. Vi lægger en plan for, hvordan du fremover undgår at falde tilbage i stress, og hvordan du fastholder dit mål for et liv i balance så du begynder at leve efter det, du tror på og det, der er vigtigst for dig.

Jeg hjælper dig med at fastholde kontakten til din arbejdsplads og planlægger din vej tilbage til jobbet sammen med dig.

Vi lægger sammen en grundig indslusningsplan, som afstemmes med din arbejdsplads og din leder.

 

Forløbet ser således ud :

 • Personlig samtale, hvor jeg afklarer din stresssituation á 90 min.

 • 7 personlige samtaler á 60 min.

 • Gratis støtte og rådgivning efter behov via kortere samtaler over mail eller telefon under hele forløbets varighed.

 • Vejledning til din familie og din arbejdsplads, der giver mulighed for at støtte op om dit forløb.

 • Du får relevante artikler og bøger med værktøjer, der støtter dig på vejen til en hverdag uden stress.

 • Du får hjælp til hvordan du langsomt og sikkert kommer tilbage arbejdslivet og til et liv i balance.

 • Vi planlægger sammen en grundig indslusningsplan, som i samarbejde med din arbejdsplan sikrer, at du kommer roligt tilbage på job.

 • Du får en dedikeret, fortrolig og kompetent rådgiver, der hjælper dig med at genfinde glæden, energien og overskuddet i din hverdag.

 • Møderne foregår i rolige og uforstyrrede omgivelser på Fyn. Møderne fastlægges på tidspunkter, der passer dig. Det er også muligt at arrangere samtaler i både Jylland og på Sjælland.Efter forløbet vil du have fået:

 • Viden om hvad stress er – og hvad det gør ved din krop, så du bedre kan forstå de mekanismer, der er i spil.

 • Redskaber, der minimerer stressen her og nu, så du hurtigt får det bedre.

 • Redskaber, du kan bruge til at forebygge og håndtere stress fremadrettet, så du undgår stress.

 • Indsigt i dine egne handle- og tankemønstre, så du kan navigere sikkert og trygt i dit liv.

 • Indsigt i dine personlige værdier, så du fremover lever efter det, der betyder alt for dig.

 • Fornyet lyst og energi til at tage fat på livet både hjemme og på jobbet.

 • Detaljeret plan for tilbagevenden til job efter sygemelding, så du ikke tager for hårdt og for hurtigt fat og dermed risikerer at ende i stress igen.

 • Metoder til at få overskud til både dig selv, din familie og dit job, så du kan føle dig fri og hel. 

 • Metoder til at blive mere nærværende og tilstede i livet

 • Redskaber til at sove bedre.

 • Redskaber til at skabe større overblik.

 • Balance tilbage i dit liv.

Pris 

SLIP FRI forløbet er 8 konsultationer á 60 min, første gang dog 90 min.

Samlet pris kun kr. 7.200,- plus 25% moms

Beløbet faktureres med betaling ved aftalens indgåelse.

 

Bestil en aftale med Jane Holmstrup på telefon 50701356

eller skriv en besked i formularen her på siden.

 

Ved køb af et forløb skal samtalerne afvikles inden for 6 mdr. Aftalen er bindende.

Afbud ved individuelle forløb skal gives inden kl. 20 den forudgående hverdag – ved senere afbud fratrækkes en samtale fra forløbet.

Dette er nødvendigt, da jeg ellers ikke kan nå at booke andre til den pågældende dag. Hvis du bliver forhindret, bedes du kontakte mig i så god tid som muligt pr. mail eller ring/sms på 50701356.

Tag kontakt til Jane Holmstrup her...

Tak for din interesse - Jeg følger op, så snart jeg modtager din besked - Jane Holmstrup

 

"Jane har hjulpet mig med at få øje på de områder i mit liv, hvor der var mest stress.
Hun har givet mig konkrete, enkle og meget brugbare redskaber til at skabe mere ro i en hektisk hverdag
- og det bedste er, at jeg har kunnet tage redskaberne i brug med det samme." 

- Katrine Bøg Larsen
Selvstændig


 

Hvem er Jane?

Jeg arbejder med mennesker – jeg møder mennesker i mit arbejde… og jeg er vild med det.

Jeg er certificeret stressrådgiver hos Matzau Erhvervspsykologer.

Jeg kan hjælpe både med stressforebyggelse og med stresscoaching i virksomheden.

Jeg tilbyder intensive personlige forløb for medarbejdere, der vil af med stress – og forebygge, at de får det igen.

Jeg hedder Jane Holmstrup.

Jeg er årgang 1968 og oprindeligt uddannet beklædningsformgiver – gift med Per, mit livs kærlighed, som jeg har to skønne sønner med.

I 25 år som selvstændig har jeg holdt af hverdagen og mødet med mennesker, som har været kunder i min forretning eller har deltaget på et af mine utallige kurser.

Og i mit virke som formidler og underviser har jeg opdaget min store passion for at ville vise mennesker en vej hen til trivsel i hverdagen – og på hvert eneste hold møder jeg personer med forskellige behov og med en særlig tilstand i livet. Nogle kan være midt i en livskrise, nogle er ramt af slid, andre kan være i jobtræning eller flexjob og mange oplever stress i mere eller mindre grad.

Derfor er jeg blevet jeg certificeret stressrådgiver – for at vide mere om hvordan disse skønne mennesker har det og hvordan jeg kan hjælpe dem endnu længere hen mod bedre trivsel i hverdagen.

Jeg har personlig erfaring med stress og mange af mine kunder siger, at det har stor betydning, da jeg evner at møde dem med forståelse og formår at skabe håb.

Jeg er energisk og nysgerrig af natur og sørger løbende for at uddanne mig og holde mig ajour med ny viden inden for mit felt, som gør det muligt at arbejde med og videregive virkningsfulde værktøjer til at:

 • Optimere trivsel og arbejdsglæde

 • Forebygge stress og ubalance

 • Skabe flow og balance

 • Afhjælpe og håndtere stress

Jeg arbejder fokuseret, målrettet og kreativt med mine opgaver. Jeg er passioneret og ønsker at gøre en helhjertet indsats for den enkeltes sundhed og trivsel.

Jeg glæder mig til at gøre en forskel for dig, dine kollegaer - din virksomhed.

 

Jeg er uddannet certificeret Stressrådgiver hos Matzau Erhvervspsykologer i København i 2019, hvor jeg har fået en meget grundig uddannelse med fokus på det hele menneske, både fysisk og psykisk.

Jeg kan hjælpe både med stressforebyggelse og med stresscoaching - jeg tilbyder intensive personlige forløb for dig, der vil af med stress – og forebygge, at du får det igen.

Jane Holmstrup

“Hej Jane... Tak for at du fik mig til at stoppe op, og lige have fokus på min stress situation...

Jeg kom til Jane med et langt ubearbejdet arbejdsrelateret stressforløb.
Samtalen med Jane gave mig selvindsigt og mod til at bearbejde min stress.
Nu ved jeg hvordan jeg skal tackle fremtidige stressfremkaldende situationer.”